perjantai 5. elokuuta 2022

 

Eeva Haimilahti: Kirjoittamisen perusopinnoista monipuolisia kirjoittajataitoja innostavassa opetuksessa!

”Ilmoittauduin Kirjoittamisen perusopintoihin aikanaan silkasta tekemisen puutteesta – kotiäitinä kaipasin jotakin aivojumppaa, ja tässä opintokokonaisuudessa luovuus ja teoria näyttivät olevan juuri sopivassa suhteessa.” Eeva Haimilahti

Mikkelin kesäyliopistossa toteutettavat Kirjoittamisen perusopinnot 30 op ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaiset ja sopivat jokaiselle, joka haluaa kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti! Nämä opinnot palaavat Mikkelin kesäyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaan muutaman vuoden tauolta jälleen keväällä 2023. Kirjoittamisen perusopinnot soveltuvat mainiosti harrastaja- ja pöytälaatikkokirjoittajille sekä opettajille, viestintäalan tehtävissä toimiville, työssään kirjoittaville, luovan alan toimijoille ja kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Mikkeliläinen Eeva Haimilahti opiskeli Kirjoittamisen perusopinnot Mikkelin kesäyliopistossa vuosina 2011-2012 ja kertoo nyt oman opiskelijatarinansa:

”Ilmoittauduin Mikkelin kesäyliopistoon Kirjoittamisen perusopintoihin aikanaan silkasta tekemisen puutteesta – kotiäitinä kaipasin jotakin aivojumppaa, ja tässä opintokokonaisuudessa luovuus ja teoria näyttivät olevan juuri sopivassa suhteessa. Mikkelin kesäyliopisto on monelta huomaamatta jäävä, mutta varteenotettava mahdollisuus aikuisopiskeluun Mikkelin seudulla. Opiskelin kesäyliopistossa vielä Kirjoittamisen opintojen jälkeen toisetkin perusopinnot, Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot. Kummastakin opintokokonaisuudesta olen iloinnut sekä opintojen aikana että niiden jälkeen.”

Opettajilta konkreettisia työkaluja kirjoittamisen taitojen kehittämiseen

”Kirjoittamisen opinnot yllättivät tasollaan ja perusteellisuudellaan. Pääopettajana oli innostava ja sydämellinen Pirkko Heikkinen, jota monet Mikkelin seudulla muistelevat lämmöllä opettajana, valmentajana ja ystävänä. Pirkko oli huumorintajuinen ja jämäkkä, lahjakas kirjoittamisen ja ihmisten kasvun ohjaaja. Myös muut opettajat olivat värikkäitä persoonia ja osasivat antaa teorian kautta konkreettisia työkaluja tekstien rakentamiseen ja jokaisen omien kirjoittajataitojen kehittämiseen. Kurssit käsittelivät kirjoittamista monipuolisesti tieteellisestä kirjoittamisesta runoihin ja romaanin rakentamiseen saakka. Opinnot tukivat hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opintojani sekä nykyistä työtäni yritysten markkinoinnin ja brändien rakentamisen parissa.”
 

Kesäyliopisto sopii aikuisopiskelijalle!

”Kaikki kirjoittamisen opintojen lähitapaamiset olivat Mikkelissä ja niitä oli sopivasti. Suurin osa opiskelusta oli etätehtäviä, mikä sopi arkeeni mainiosti. Mikkelin kesäyliopistoa voin suositella opiskelupaikkana erilaisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille, jotka haluavat sovittaa arjen kiireeseen nykyisiä taitojaan syventäviä opintoja tai kokeilla, kiinnostaisiko jokin kokonaan uusi ala.”


Eeva Haimilahti

Lähde sinäkin Eevan tavoin oppimismatkalle Kirjoittamisen perusopintoihin (JY) keväällä 2023! 

Saat eväitä tekstitaitojen kehittämiseen, täydennät lajitietämystäsi ja opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja ammattimaisemmin. Kirjoittamisen opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet.

Kirjoittamisen perusopintoihin 30 op sisältyy lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa sekä itsenäistä työskentelyä. Opetuksessa toisiinsa lomittuvat omien tekstien työstäminen ja kirjoittamisen teoria. Tutustu tarkemmin Kirjoittamisen perusopintoihin  – ilmoittaudu mukaan innostaviin opintoihin Mikkelin kesäyliopiston mukavassa porukassa!

perjantai 25. helmikuuta 2022

Osaava henkilöstö on yrityksen kilpailuetu  


Miten yrityksenne haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi kilpailussa osaavasta työvoimasta?  Millaisen mielikuvan työpaikan vaihtoa pohtiva työntekijä muodostaa yrityksestänne? Onko yrityksenne houkutteleva, mahdollisuuksia tarjoava, osaamisesta huolehtiva ja asiantunteva? 

Tuoreen Elinkeinoelämän keskusliiton yrityskyselyn mukaan (HS 20.2.2022) suomalaiset vaihtavat poikkeuksellisen paljon työpaikkoja, mikä on osaltaan aiheuttanut osaajapulaa monissa yrityksissä. Samaisessa kyselyssä puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä totesi tarvitsevansa aivan uudenlaista osaamista. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan työpaikan vaihtoa on vauhdittanut se, että avoimia työpaikkoja on paljon. Työntekijät valitsevat uuden työpaikan sen houkuttelevuuden perusteella: millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa ja miten se pitää huolta henkilöstön osaamisesta, miten työpaikassa voi edetä uralla? 
EK:n yrityskyselyn mukaan tuntuvia syitä yritysten rekrytointivaikeuksiin ovat hakijoiden puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa, riittämätön koulutus ja vähäinen monialainen osaaminen. 

Mikkelin kesäyliopistolla on tarjota lääkkeeksi työntekijöiden osaamistason nostamiseen tilauskoulutukset, työelämälähtöiset täydennyskoulutukset ja avoimet yliopisto-opinnot. Kesäyliopistolla on erinomaisen laaja kouluttajaverkosto. Kouluttajat ovat oman alansa asiantuntijoita joko yliopistoista tai työelämästä. Palkkaamme vuosittain hieman yli 100 eri alojen asiantuntijaa opettamaan eri alojen täydennyskoulutuksiin.Jatkuva oppiminen

Suomen hallituksen jatkuvan oppimisen uudistus tähtää mm. työikäisten osaamis- ja koulutustason nostamiseen. Kesäyliopisto vastaa tähän tarpeeseen järjestämällä eri ammattialoille suunnattuja työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia, joilla voi nimenomaan täydentää työntekijöiden erityisosaamista.  

Osaamisen laajentamiseen ja monipuolistamiseen soveltuvat mainiosti avoimet yliopisto-opinnot, joista voi tehdä yksittäisiä opintojaksoja, joilla kehittää ns. täsmäosaamista. Laajemmat opintokokonaisuudet soveltuvat erinomaisesti henkilöstön syvällisemmän ja monialaisemman osaamisen kehittämiseen. 

Jos sopivaa valmista tarjontaa ei löydy työelämälähtöisistä koulutuksista tai avoimista yliopisto-opinnoista, kannattaa kääntyä suoraan henkilöstömme puoleen ja pyytää tarjousta tilauskoulutuksesta.  Tilauskoulutukset ovat oiva keino päivittää, laajentaa tai syventää henkilöstön osaamista juuri oman yrityksen tarpeissa. Tilauskoulutukset suunnittelemme aina tilaajan kanssa yhteistyössä, jotta varmistamme koulutuksen laadun ja osaamistarpeisiin vastaamisen.

Tiesitkö muuten, että henkilöstölle laadittuun koulutussuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista saat yrittäjänä koulutusvähennyksen verotuksessa?


Osaaminen nousuun! 


Terveisin

Anne Havukainen

rehtori

  Eeva Haimilahti: Kirjoittamisen perusopinnoista monipuolisia kirjoittajataitoja innostavassa opetuksessa! ”Ilmoittauduin Kirjoittamisen ...