maanantai 9. elokuuta 2021

 


Älyä väylä!
Yliopisto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta


Väyläopinnoista (tai avoimen yliopiston väylästä) puhutaan paljon, mutta käsitteenä se voi olla monelle edelleen epäselvä. Mitä ’väylällä’ oikein tarkoitetaan? Lyhykäisyydessään väyläopinnoiksi kutsutaan sellaisia opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon! Toisin sanoen osoitat hakukelpoisuutesi yliopisto-opiskelijaksi suorittamalla tietyn, hakukriteereissä mainitun opintopistemäärän avoimen yliopiston opintoja.

Avoimessa yliopistossa jo suorittamasi opinnot kuuluvat myös osana tulevaan tutkintoosi (ovat tutkinnon osia), joten suoritetut opintopisteet myös nopeuttavat valmistumistasi! Avoimen yliopiston opinnot ovat siis samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijana suorittaisit yliopistossa – nyt vain teet niitä etukäteen!

Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Toisinaan väyläopintoja suoritettaessa tulee panostaa myös arvosanaan eli suorittaa opinnot mahdollisimman hyvin (esim. hakukelpoisuus saavutetaan arvosanalla 3/5). Myös väyläopinnoilla sisään otettujen opiskelijoiden määrä voi olla rajattu tai väyläopinnot voivat antaa hakukelpoisuuden vain tiettyyn yliopistoon. Opintopolku.fi -sivusto onkin tärkeä hakuinformaation antaja! Hakukohteen tietojen lisäksi Opintopolusta löydät Hakeminen-välilehdeltä avoimen yliopiston valintaperusteet ja hakukelpoisuuteen liittyvät vaatimukset. Sieltä kannattaa aina tarkistaa ajantasaiset tiedot itseään kiinnostavista hakukohteista sekä niihin liittyvistä hakukriteereistä (kuten mm. avoimen väylään liittyvät opinnot ja vaadittavat opintopistemäärät).

Mikkelin kesäyliopistossa voit suorittaa väyläopintoja (joko kokonaan tai lähes kokonaan) viidessätoista eri oppiaineessa! Jos esim. kauppatieteiden opiskelu kiinnostaa, voit suorittaa kauppatieteen väyläopintoja tekemällä Kauppatieteen perusopinnot 30 op ja jatkamalla väylävaatimuksiin kuuluvilla yksittäisillä Markkinoinnin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan jaksoilla. Myös oikeustieteistä löydät meiltä avoimen väyläopintoja. Suorittamalla Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op voit hakeutua yliopistoon avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan sen sijaan tulevan pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op eli yhteensä 60 op. Näitä pääaineen perusopintoja meiltä löytyy Finanssioikeus, Hallinto-oikeus sekä Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Uutena meiltä löytyvät nyt myös väyläopinnot varhaiskasvatukseen! Suorittamalla varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen.

Tutkintotavoitteisen opiskelun voit aloittaa – ja se kannattaakin aloittaa - Mikkelin kesäyliopistossa jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet ja haaveilet opiskelusta yliopistossa!

Tästä  löydät Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla olevat väyläopinnot.


Väyläopintoterveisin,
Tiina 


keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

Modernityö haastaa ja kehittää 

Uudet monipaikkaiset työmallit tulivat jäädäkseen viimeistään pandemian seurauksena. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään, ja sen myötä myös osaamisen on kasvettava. Sisäisten palveluiden, viestinnän ja kulttuurin muotoilu ovat saaneet pysyvästi uusia ulottuvuuksia erilaisista viestintä- ja yhteistyövälineistä, jotka parhaimmillaan lisäävät työhyvinvointia ja tehokkuutta. Älä jää yksin etä- ja hybridityön kehittämisen kanssa 

Modernilla työllä ei ole yhtä määritelmää, sillä käsite on uusi. Marskidatalla määrittelemme modernin työn ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi tavaksi tehdä töitä teknologian avulla. 

Kun organisaatioiden ja yhteisöjen kehittäminen muuttuu etä- ja hybridityön seurauksena, tarvitaan osaamisen tukemista, jotta organisaatiot ja yhteisöt voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 

Tarvitaan erilaisia tapoja tukemaan modernin työn oppimista. Kehitimmekin Mikkelin kesäyliopiston ja Marskidatan yhteistyönä kaksi kaikille avointa koulutuskokonaisuutta, joissa otetaan etä- ja hybridityötä haltuun modernin työn menetelmin. Samalla nostimme organisaatioidemme yhteistyön uudelle tasolle. Kesäyliopisto on pitkään ollut Marskidatan asiakas. Marskidata on hoitanut kaikki kesäyliopiston laitehankinnat, lisenssit ja it-tuen. Nyt käynnistimme myös koulutuksellisen yhteistyön.

Digitaaliset työvälineet etä- ja hybridityössä -koulutus on suunnattu kaikille yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät joko etä- tai hybridityötä. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka käyttävät työssään digitaalisia työvälineitä. Toinen koulutus  Etä- ja hybridityön kehittäminen: digitaaliset työvälineet työyhteisön vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena  tarkoitettu erityisesti organisaatioiden esihenkilöille, viestintä- ja HR-henkilöstölle sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville, joiden tehtävänä tukea työntekijöiden työntekemistä sujuvammin ja tehokkaammin. Kouluttajana on molemmissa koulutuksissa Modernin työn asiantuntija, Muotoilija YAMK Emma Klén, Marskidatalta. Voit lukea lisää kouluttajan ajatuksia modernista työstä täällä: Moderni työ - mitä se on? 


Kouluttaja Emma Klèn.
Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.


Koulutukset toimivat hyvin myös lähtölaukauksena organisaation systemaattiselle modernin työn kehittämiselle. Marskidatan modernin työn palvelualueen tavoitteena on yhteiskunnan toimijoiden kilpailukyvyn tehostaminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla moderneja, tarkoituksenmukaisia työympäristöjä, joissa teknologia tukee jokaisen inhimillisiä vahvuuksia. Modernin työn keskiössä on viestinnän ja tiedonhallinnan tehostaminen, jotka ovat yhteydessä esimerkiksi työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. 

Kesäyliopisto haluaa olla askeleen edellä yhdessä opiskelijoiden kanssa tarjoamalla aina ajankohtaista koulutusta, jolla vastataan eri aloilla työskentelevien ihmisten muuttuviin osaamistarpeisiin.

 

Koulutus- ja kehittämisterveisin,

Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto
Emma Klén, Modern Work Specialist, Marskidata Oy 
 

  Älyä väylä! Yliopisto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta Väyläopinnoista (tai avoimen yliopiston väylästä) puhutaan paljon, mutta käsitte...