keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Opintoja just sulle!

Näin kuuluu viestinnässämme käytetty lause. Mutta kuka on tuo ”Sinä”, jolle opintoja tarjoamme? Kenelle opinnot ovat tarkoitetut? Ja mistä opinnoista on oikein kyse? Avataanpa asiaa.
Ensinnäkin - avoimen yliopiston opintoja voivat opiskella kaikki halukkaat, kaikki opiskelusta kiinnostuneet! Riippumatta siitä, minkä ikäinen olet tai millaisia kouluja ja opintoja taustaltasi löytyy. Opintoihin lähtevä itse on paras arvioimaan omia tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan opiskeluun. Opintojen kuvauksiin ja sisältöihin kannattaakin tutustua rauhassa ja tehdä vertailua. Näin saa parhaimman kokonaiskuvan siitä, mihin on ryhtymässä – ja tarvittaessa voi kysyä meiltä apua ja vinkkejä! Kesäyliopistosta saat myös ohjausta ja neuvontaa, joten yksin ei tarvitse opiskeluissa porskuttaa eteenpäin! Opintotarjontamme pyrimme pitämään laajana, jotta jokaiselle löytyy sopivia opintoja - pienistä tutustumiskursseista aina laajoihin opintokokonaisuuksiin saakka.
Opintojaksosta opintokokonaisuuteen, perusopinnoista aineopintoihin

Opintoja löytyy siis moneen tarpeeseen, jaksoista kokonaisuuksiin. Yksittäiselle opintojaksolle kannattaa ilmoittautua erityisesti silloin, jos taustalla ei ole aiempia korkeakouluopintoja tai aikaisimmista opinnoista on kulunut jo pitkä aika. Näin pääset pienin askelin alkuun ja preppaamaan opiskelutaitoja. Opintojakso on hyvä valinta myös siinä tapauksessa, kun haluat tutustua uuteen tieteenalaan, mutta et halua sitoa itseäsi sen isompaan opiskelu-urakkaan. Voit kokeilla vaikkapa, miltä juridiikan, psykologian tai viestinnän opinnot tuntuvat! Ja kun mielessä on kypsynyt selkeä tarve tietyn alan opinnoille, voit valita laajemman ”paketin” – opintokokonaisuuden. Tällainen kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamiseen laajentamiseen, täydentämiseen tai vaikkapa lisäpätevöitymiseen! 

Opintokokonaisuus vaatii opintoihin lähtemisen yhteydessä jo hieman enemmän suunnittelua ja sitoutumista:
  • mistä aika opiskelulle?
  • miten aikataulutan opinnot työn oheen?
  • riittävätkö taidot verkko-opinnoissa?
Vastaavasti opiskelu myös palkitsee onnistumisen kokemuksilla! Perusopinnot ovat näistä mainituista opintokokonaisuuksista nimensäkin mukaisesti niitä, joista opiskelu aloitetaan. Niillä luodaan pohjaa ja hankitaan perustiedot ja -taidot tieteenalasta. Kiinnostuksen mukaan perusopinnoista voi jatkaa opintojaan ja edetä saman oppiaineen aineopintoihin.  

Paikan päällä vai verkossa?

Iso osa opiskelusta tapahtuu edelleen perinteiseen tapaan lukemalla ja kirjoittamalla. Osaan opinnoista kuuluu myös lähiopetusta/luento-opetusta. Tämä opetus järjestetään kesäyliopistossa pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun. 

Verkko-opiskelu on taas opiskelumuotona hyvinkin itsenäistä, ja vaatii siten itsekuria aikatauluissa pysymiseksi. Toisaalta verkossa tapahtuva opiskelu antaa vapaat kädet rytmittää omaa opiskeluaan ajallisesti itselle parhaimmalla tavalla – opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta!

Monimuoto-opiskelu taas nivoo yhteen lähiopetuksen ja itsenäisen opiskelun/verkko-opiskelun - jokin opintojakso voi olla itsenäisesti suoritettava osio ja toinen taas toteutetaan lähiopetuksena. Monimuoto-opetuksessa pääsee siis kokeilemaan useita eri opiskelutapoja!
Avoimen yliopiston opinnoista vauhtia myös yliopisto-opintoihin   

Avoin yliopisto-opetus tarkoittaa yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista opetusta – opetus vastaa siis laadultaan ja tasoltaan yliopiston antamaa opetusta. Erona on se, että avoimeen yliopistoon ei ole pääsykokeita. Toinen ero on se, että avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia - maksamalla opintomaksu avataan opiskelijalle opinto-oikeus niihin opintoihin, joihin hän on ilmoittautunut. Myöhemmin nämä avoimen yliopiston opinnot voidaan liittää vaikka osaksi yliopiston tutkintoa. Tästä päästäänkin kolmanteen eroavaisuuteen verrattuna yliopistoon: avoimesta yliopistosta ei voi saada tutkintoa. 

Opiskelu voi olla tutkintotavoitteista jo avoimen yliopiston puolella, sillä avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot (opintojaksot ja -kokonaisuudet) ovat hyödynnettävissä tutkintoon eli ne ovat ns. tutkinnon osia! Jos siis kandidaatin- tai maisterintutkinto kiinnostaa, voit asettaa tähtäimeksi kerryttää avoimen yliopiston puolella mahdollisimman paljon haluamasi alan opintopisteitä, ja hakeutua (valintakokeen tai mahdollisen avoimen väylän kautta) tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Myös valintakokeeseen valmistautuminen helpottuu, kun opiskeluala tulee jo avoimen yliopiston opinnoissa tutuksi ja omat akateemiset valmiudet pääsevät kehittymään. 

Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että kun taustallasi on riittävä määrä avoimen yliopiston opintoja ja suoritettuja opintopisteitä, on mahdollista hakeutua näiden avulla yliopisto-opiskelijaksi, myös ilman pääsykoetta. Tästä on mm. Opintopolku.fi -palvelun hakukohteissa omat maininnat (löytyvät Hakeminen-välilehdellä). 

Tunnistatko itsesi?

Toivottavasti avoimen yliopiston maailma avautui nyt paremmin! Heräävän tiedonjanon sammuttamiseksi kannattaakin siis käydä kurkistamassa opintotarjontaamme. Alla vielä listattuna niitä lähtökohtia, joihin avoimen yliopiston opinnot toimivat mainiona lääkkeenä!…Ja jos löydät itsesi edes yhdestä alla olevasta kohdasta, on tämän kirjoituksen otsikko osunut ja uponnut 😊.
Avoimen yliopiston opinnot sopivat
  • ammattitaidon ylläpitämiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen
  • oman alan, oman ”jutun” etsimiseen
  • akateemiseen opiskeluun tutustumiseen
  • ”välivuoden” viettämiseen
  • uuden uran alkuun
  • eri tieteenaloista kiinnostuneille
  • oppimisen iloa ja oivalluksia etsiville. 


Ota oppi – olemme täällä Sinua varten!

Opintoterveisin,

Tiina Roikonen
koulutussuunnittelija

torstai 16. tammikuuta 2020

Avaa ovi opintoihin!


Vuodenvaihde on uusien lupausten ja tuhansien toiveiden kulta-aikaa. Luvataan, suunnitellaan, aloitetaan – innolla, tarmolla, mieli täynnä toiveikkuutta. Valitettavasti vain ne kaikista parhaimmatkin lupaukset tuppaavat jo alkuvuodesta unohtumaan, hiipumaan, ja usein viimeistään helmikuussa ne haudataankin vähin äänin.

Mitäpä jos nyt, vuonna 2020, suurten lupausten sijaan ottaisitkin pieniä askelia uudella polulla? Ottaisit päämääräksesi tutustua vuoden mittaan yhteen uuteen asiaan, teemaan, juttuun – mitä ikinä se voisi omalla kohdallasi ollakaan! Yksi yksinkertainen, riittävän konkreettinen tavoite, jota toteuttaa vuoden aikana. Jospa siis tänä vuonna kehittäisitkin aivojasi kropan kurittamisen sijaan? Kuntosalille suuntaamisen sijasta – tai vaikka ohella - lähtisitkin opin polulle! Mitä tuumaat? Haastan sinut näillä sanoilla mukaan talkoisiin kehittämään omaa osaamistasi, satsaamaan omaan itseesi, oppimaan jotakin uutta.Uuden oppiminen ja opiskelun aloittaminen Mikkelin kesäyliopistossa on nimittäin helppoaOpintoihin voit ilmoittautua saman tien.  Valittavanasi on useita mielenkiintoisia teemoja eri aloilta – lyhyistä kursseista aina useamman vuoden mittaisiin kokonaisuuksiin. Ja voiopiskella juuri siitä omasta lähtökohdasta tai tarpeesta käsin – opiskelulla ei välttämättä tarvitse olla päämäärääYhdelle opiskelu voi toimia hyvä harrastuksena, toiselle se voi tarjota mielen sivistystä ja kolmannelle olla pitkäaikainen haave. Uuden asian äärellä myös ammatillinen työminä kehittyy ja oma osaaminen vahvistuu – aivot tykkäävät, kun saavat pureskeltavaa!

Uusi vuosi – mikä ihana tekosyy opiskelulle!


Opintoterveisin, 

Tiina Roikonen
koulutussuunnittelija
Mikkelin kesäyliopisto

  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...