keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

Modernityö haastaa ja kehittää 

Uudet monipaikkaiset työmallit tulivat jäädäkseen viimeistään pandemian seurauksena. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään, ja sen myötä myös osaamisen on kasvettava. Sisäisten palveluiden, viestinnän ja kulttuurin muotoilu ovat saaneet pysyvästi uusia ulottuvuuksia erilaisista viestintä- ja yhteistyövälineistä, jotka parhaimmillaan lisäävät työhyvinvointia ja tehokkuutta. Älä jää yksin etä- ja hybridityön kehittämisen kanssa 

Modernilla työllä ei ole yhtä määritelmää, sillä käsite on uusi. Marskidatalla määrittelemme modernin työn ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi tavaksi tehdä töitä teknologian avulla. 

Kun organisaatioiden ja yhteisöjen kehittäminen muuttuu etä- ja hybridityön seurauksena, tarvitaan osaamisen tukemista, jotta organisaatiot ja yhteisöt voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 

Tarvitaan erilaisia tapoja tukemaan modernin työn oppimista. Kehitimmekin Mikkelin kesäyliopiston ja Marskidatan yhteistyönä kaksi kaikille avointa koulutuskokonaisuutta, joissa otetaan etä- ja hybridityötä haltuun modernin työn menetelmin. Samalla nostimme organisaatioidemme yhteistyön uudelle tasolle. Kesäyliopisto on pitkään ollut Marskidatan asiakas. Marskidata on hoitanut kaikki kesäyliopiston laitehankinnat, lisenssit ja it-tuen. Nyt käynnistimme myös koulutuksellisen yhteistyön.

Digitaaliset työvälineet etä- ja hybridityössä -koulutus on suunnattu kaikille yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät joko etä- tai hybridityötä. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka käyttävät työssään digitaalisia työvälineitä. Toinen koulutus  Etä- ja hybridityön kehittäminen: digitaaliset työvälineet työyhteisön vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena  tarkoitettu erityisesti organisaatioiden esihenkilöille, viestintä- ja HR-henkilöstölle sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville, joiden tehtävänä tukea työntekijöiden työntekemistä sujuvammin ja tehokkaammin. Kouluttajana on molemmissa koulutuksissa Modernin työn asiantuntija, Muotoilija YAMK Emma Klén, Marskidatalta. Voit lukea lisää kouluttajan ajatuksia modernista työstä täällä: Moderni työ - mitä se on? 


Kouluttaja Emma Klèn.
Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.


Koulutukset toimivat hyvin myös lähtölaukauksena organisaation systemaattiselle modernin työn kehittämiselle. Marskidatan modernin työn palvelualueen tavoitteena on yhteiskunnan toimijoiden kilpailukyvyn tehostaminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla moderneja, tarkoituksenmukaisia työympäristöjä, joissa teknologia tukee jokaisen inhimillisiä vahvuuksia. Modernin työn keskiössä on viestinnän ja tiedonhallinnan tehostaminen, jotka ovat yhteydessä esimerkiksi työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. 

Kesäyliopisto haluaa olla askeleen edellä yhdessä opiskelijoiden kanssa tarjoamalla aina ajankohtaista koulutusta, jolla vastataan eri aloilla työskentelevien ihmisten muuttuviin osaamistarpeisiin.

 

Koulutus- ja kehittämisterveisin,

Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto
Emma Klén, Modern Work Specialist, Marskidata Oy 
 

  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...