perjantai 25. helmikuuta 2022

Osaava henkilöstö on yrityksen kilpailuetu  


Miten yrityksenne haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi kilpailussa osaavasta työvoimasta?  Millaisen mielikuvan työpaikan vaihtoa pohtiva työntekijä muodostaa yrityksestänne? Onko yrityksenne houkutteleva, mahdollisuuksia tarjoava, osaamisesta huolehtiva ja asiantunteva? 

Tuoreen Elinkeinoelämän keskusliiton yrityskyselyn mukaan (HS 20.2.2022) suomalaiset vaihtavat poikkeuksellisen paljon työpaikkoja, mikä on osaltaan aiheuttanut osaajapulaa monissa yrityksissä. Samaisessa kyselyssä puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä totesi tarvitsevansa aivan uudenlaista osaamista. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan työpaikan vaihtoa on vauhdittanut se, että avoimia työpaikkoja on paljon. Työntekijät valitsevat uuden työpaikan sen houkuttelevuuden perusteella: millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa ja miten se pitää huolta henkilöstön osaamisesta, miten työpaikassa voi edetä uralla? 
EK:n yrityskyselyn mukaan tuntuvia syitä yritysten rekrytointivaikeuksiin ovat hakijoiden puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa, riittämätön koulutus ja vähäinen monialainen osaaminen. 

Mikkelin kesäyliopistolla on tarjota lääkkeeksi työntekijöiden osaamistason nostamiseen tilauskoulutukset, työelämälähtöiset täydennyskoulutukset ja avoimet yliopisto-opinnot. Kesäyliopistolla on erinomaisen laaja kouluttajaverkosto. Kouluttajat ovat oman alansa asiantuntijoita joko yliopistoista tai työelämästä. Palkkaamme vuosittain hieman yli 100 eri alojen asiantuntijaa opettamaan eri alojen täydennyskoulutuksiin.Jatkuva oppiminen

Suomen hallituksen jatkuvan oppimisen uudistus tähtää mm. työikäisten osaamis- ja koulutustason nostamiseen. Kesäyliopisto vastaa tähän tarpeeseen järjestämällä eri ammattialoille suunnattuja työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia, joilla voi nimenomaan täydentää työntekijöiden erityisosaamista.  

Osaamisen laajentamiseen ja monipuolistamiseen soveltuvat mainiosti avoimet yliopisto-opinnot, joista voi tehdä yksittäisiä opintojaksoja, joilla kehittää ns. täsmäosaamista. Laajemmat opintokokonaisuudet soveltuvat erinomaisesti henkilöstön syvällisemmän ja monialaisemman osaamisen kehittämiseen. 

Jos sopivaa valmista tarjontaa ei löydy työelämälähtöisistä koulutuksista tai avoimista yliopisto-opinnoista, kannattaa kääntyä suoraan henkilöstömme puoleen ja pyytää tarjousta tilauskoulutuksesta.  Tilauskoulutukset ovat oiva keino päivittää, laajentaa tai syventää henkilöstön osaamista juuri oman yrityksen tarpeissa. Tilauskoulutukset suunnittelemme aina tilaajan kanssa yhteistyössä, jotta varmistamme koulutuksen laadun ja osaamistarpeisiin vastaamisen.

Tiesitkö muuten, että henkilöstölle laadittuun koulutussuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista saat yrittäjänä koulutusvähennyksen verotuksessa?


Osaaminen nousuun! 


Terveisin

Anne Havukainen

rehtori

  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...