keskiviikko 3. marraskuuta 2021

 
Uudet tilat, uudet tuulet

Marraskuun alusta alkaen Mikkelin kesäyliopistossa on puhaltanut uudet tuulet. Palvelemme 1. marraskuuta alkaen uusissa toimitiloissa Mikkelin torin kulmalla, osoitteessa Raatihuoneenkatu 12, entisen postin tiloissa. 

Koronapandemia on muuttanut ja monipuolistanut koulutusten järjestämistapoja. Tarjoamme tulevaisuudessa entistä enemmän reaaliaikaisia verkko-opintoja ja hybridikoulutuksia. Tämä tarkoittaa, että juuri sinä voit opiskella paikkariippumattomasti – kotoa, töistä tai vaikka mökiltä käsin tai voit tulla kesäyliopistolle paikanpäälle. Tämän myötä myös opetuksen tilatarpeet ovat muuttuneet. Koulutustoimintamme ei ole enää niin vahvasti sidottu seiniin kuin ennen. Haluamme tuoda koulutukset lähemmäksi ihmisiä ja olla paremmin saavutettavissa niin verkossa kuin tilojenkin suhteen. Uusissa tiloissamme tavoitamme mikkeliläiset entistä paremmin. Otonkulman tilat tarjoavat keskeisen sijainnin kaupungissa. Toimistollamme voi piipahtaa vaikka ruokatunnilla tai kaupungilla asioidessa. 

Marraskuussa palvelemme laajennetuin aukioloajoin viikosta 46 alkaen. Toimistomme on avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 18 saakka, jotta myös työssäkäyvät saavat mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun ja ohjaukseen. Keskeisin tehtävämme on edelleen osaamisen ja sivistyksellisen tasa-arvon vahvistaminen Mikkelissä ja Etelä-Savossa. Tässä tehtävässä haluamme palvella mikkeliläisiä mahdollisimman hyvin.

Järjestämme joulukuussa avoimet ovet, jolloin mikkeliläisillä on mahdollisuus tutustua opintotarjontaamme ja toimintaamme. Avoimien ovien päivänä 1. joulukuuta on tarjolla emeritusprofessori Esko Valtaojan videovälitteinen Ikääntyvien yliopiston ilmaisluento ”Kaunis elämä, kaunis ihminen ja kaunis maailma”. Tietysti tarjolla on myös kahvit ja pientä purtavaa. Tiistaina 7. joulukuuta esittelemme avoimen yliopiston opintotarjontaa sekä ammatillisen täydennyskoulutuksen kattausta. Lisäksi pääset esittämään omia koulutustoiveitasi. Tarjolla glögiä. 

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme ja tapaamaan meitä paikan päälle. Tiedä vaikka opiskelukärpänen pääsisi puraisemaan! Meiltä löytyy opintoja just sulle! 

Anne Havukainen, rehtori

Hanna Räinä, markkinointikoordinaattori 

maanantai 9. elokuuta 2021

 


Älyä väylä!
Yliopisto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta


Väyläopinnoista (tai avoimen yliopiston väylästä) puhutaan paljon, mutta käsitteenä se voi olla monelle edelleen epäselvä. Mitä ’väylällä’ oikein tarkoitetaan? Lyhykäisyydessään väyläopinnoiksi kutsutaan sellaisia opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon! Toisin sanoen osoitat hakukelpoisuutesi yliopisto-opiskelijaksi suorittamalla tietyn, hakukriteereissä mainitun opintopistemäärän avoimen yliopiston opintoja.

Avoimessa yliopistossa jo suorittamasi opinnot kuuluvat myös osana tulevaan tutkintoosi (ovat tutkinnon osia), joten suoritetut opintopisteet myös nopeuttavat valmistumistasi! Avoimen yliopiston opinnot ovat siis samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijana suorittaisit yliopistossa – nyt vain teet niitä etukäteen!

Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Toisinaan väyläopintoja suoritettaessa tulee panostaa myös arvosanaan eli suorittaa opinnot mahdollisimman hyvin (esim. hakukelpoisuus saavutetaan arvosanalla 3/5). Myös väyläopinnoilla sisään otettujen opiskelijoiden määrä voi olla rajattu tai väyläopinnot voivat antaa hakukelpoisuuden vain tiettyyn yliopistoon. Opintopolku.fi -sivusto onkin tärkeä hakuinformaation antaja! Hakukohteen tietojen lisäksi Opintopolusta löydät Hakeminen-välilehdeltä avoimen yliopiston valintaperusteet ja hakukelpoisuuteen liittyvät vaatimukset. Sieltä kannattaa aina tarkistaa ajantasaiset tiedot itseään kiinnostavista hakukohteista sekä niihin liittyvistä hakukriteereistä (kuten mm. avoimen väylään liittyvät opinnot ja vaadittavat opintopistemäärät).

Mikkelin kesäyliopistossa voit suorittaa väyläopintoja (joko kokonaan tai lähes kokonaan) viidessätoista eri oppiaineessa! Jos esim. kauppatieteiden opiskelu kiinnostaa, voit suorittaa kauppatieteen väyläopintoja tekemällä Kauppatieteen perusopinnot 30 op ja jatkamalla väylävaatimuksiin kuuluvilla yksittäisillä Markkinoinnin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan jaksoilla. Myös oikeustieteistä löydät meiltä avoimen väyläopintoja. Suorittamalla Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op voit hakeutua yliopistoon avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan sen sijaan tulevan pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op eli yhteensä 60 op. Näitä pääaineen perusopintoja meiltä löytyy Finanssioikeus, Hallinto-oikeus sekä Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Uutena meiltä löytyvät nyt myös väyläopinnot varhaiskasvatukseen! Suorittamalla varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen.

Tutkintotavoitteisen opiskelun voit aloittaa – ja se kannattaakin aloittaa - Mikkelin kesäyliopistossa jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet ja haaveilet opiskelusta yliopistossa!

Tästä  löydät Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla olevat väyläopinnot.


Väyläopintoterveisin,
Tiina 


keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

Modernityö haastaa ja kehittää 

Uudet monipaikkaiset työmallit tulivat jäädäkseen viimeistään pandemian seurauksena. Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa entisestään, ja sen myötä myös osaamisen on kasvettava. Sisäisten palveluiden, viestinnän ja kulttuurin muotoilu ovat saaneet pysyvästi uusia ulottuvuuksia erilaisista viestintä- ja yhteistyövälineistä, jotka parhaimmillaan lisäävät työhyvinvointia ja tehokkuutta. Älä jää yksin etä- ja hybridityön kehittämisen kanssa 

Modernilla työllä ei ole yhtä määritelmää, sillä käsite on uusi. Marskidatalla määrittelemme modernin työn ajasta, paikasta ja laitteesta riippumattomaksi, tietoturvalliseksi ja vuorovaikutteiseksi tavaksi tehdä töitä teknologian avulla. 

Kun organisaatioiden ja yhteisöjen kehittäminen muuttuu etä- ja hybridityön seurauksena, tarvitaan osaamisen tukemista, jotta organisaatiot ja yhteisöt voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 

Tarvitaan erilaisia tapoja tukemaan modernin työn oppimista. Kehitimmekin Mikkelin kesäyliopiston ja Marskidatan yhteistyönä kaksi kaikille avointa koulutuskokonaisuutta, joissa otetaan etä- ja hybridityötä haltuun modernin työn menetelmin. Samalla nostimme organisaatioidemme yhteistyön uudelle tasolle. Kesäyliopisto on pitkään ollut Marskidatan asiakas. Marskidata on hoitanut kaikki kesäyliopiston laitehankinnat, lisenssit ja it-tuen. Nyt käynnistimme myös koulutuksellisen yhteistyön.

Digitaaliset työvälineet etä- ja hybridityössä -koulutus on suunnattu kaikille yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät joko etä- tai hybridityötä. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka käyttävät työssään digitaalisia työvälineitä. Toinen koulutus  Etä- ja hybridityön kehittäminen: digitaaliset työvälineet työyhteisön vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena  tarkoitettu erityisesti organisaatioiden esihenkilöille, viestintä- ja HR-henkilöstölle sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville, joiden tehtävänä tukea työntekijöiden työntekemistä sujuvammin ja tehokkaammin. Kouluttajana on molemmissa koulutuksissa Modernin työn asiantuntija, Muotoilija YAMK Emma Klén, Marskidatalta. Voit lukea lisää kouluttajan ajatuksia modernista työstä täällä: Moderni työ - mitä se on? 


Kouluttaja Emma Klèn.
Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia.


Koulutukset toimivat hyvin myös lähtölaukauksena organisaation systemaattiselle modernin työn kehittämiselle. Marskidatan modernin työn palvelualueen tavoitteena on yhteiskunnan toimijoiden kilpailukyvyn tehostaminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla moderneja, tarkoituksenmukaisia työympäristöjä, joissa teknologia tukee jokaisen inhimillisiä vahvuuksia. Modernin työn keskiössä on viestinnän ja tiedonhallinnan tehostaminen, jotka ovat yhteydessä esimerkiksi työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. 

Kesäyliopisto haluaa olla askeleen edellä yhdessä opiskelijoiden kanssa tarjoamalla aina ajankohtaista koulutusta, jolla vastataan eri aloilla työskentelevien ihmisten muuttuviin osaamistarpeisiin.

 

Koulutus- ja kehittämisterveisin,

Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto
Emma Klén, Modern Work Specialist, Marskidata Oy 
 

tiistai 25. toukokuuta 2021

 


Mikkelin kesäyliopistosta viestinnän osaamista työelämään!

Ei enää koskaan opiskelua ja minustako yliopisto-opiskelija! Näin ajattelin lukioista päästyäni ja ammattiin valmistuttuani. 

Olen Marja ja nykyisin intohimoinen opiskelija. Kuinka näin pääsikään käymään? Mikkelin kesäyliopisto on ollut keskeinen innostajani ja mahdollistajani opiskeluun. Kesäyliopistossa voi opiskella työn ohessa ja samalla erilaisten väylien määrä kohti yliopisto-opintoja on monipuolistunut. Koen, että opiskelu ja uuden oppiminen ovatkin itselleni eräs tärkeä elämäni kantava voimavara. Opiskeluissa onnistuminen on motivoinut jaksamaan eteenpäin, vahvistanut itsetuntoani ja antanut ennen kaikkea uutta sisältöä elämääni.

Miksi juuri Viestinnän ja journalistiikan opinnot?

Haaveenani on ollut pitkään suorittaa viestintään liittyviä opintoja, koska viestinnällä on suuri merkitys koko organisaation toiminnalle. Olen aloittanut vuosia sitten Mikkelin kesäyliopistossa tutkintotavoitteisena opiskelijana, josta polku johti kohti terveyshallintotieteiden maisteri -tutkintoa. Nyt Mikkelin kesäyliopisto antoi Viestinnän ja journalistiikan opintoihin mukaan lähtemiselle erinomaisen mahdollisuuden, ja oli luonnollinen jatkumo aiemmille opinnoilleni. Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset viestinnän ja journalistiikan perusopinnot ovat antaneet itselleni uusia valmiuksia ja ajantasaista tietoa viestinnästä sekä näkökulmia kehittää organisaatiomme viestintää avoimemmaksi ja monipuolisemmaksi. Viestintä on ihmiselle tärkeä taito kaikissa elämäntilanteissa!

Työn ohessa opiskelu

Olen opiskellut aina työn ohessa ja opiskeleminen on onnistunut hyvin myös perheen arjessa.  Vahvuutenani on ollut tehokas ja suunnitelmallinen ajankäyttö opiskelun, työn ja kodin välillä – sitä opiskelu avoimen yliopiston opinnoissa vaatii! Pidän myös kiinni suunnittelemastani aikataulusta, joka opiskelussa on tärkeää, sillä niissä tehdään paljon itsenäisiä oppimistehtäviä. Koen tehtävien tekemisen itselleni sopivaksi oppimismenetelmäksi, sillä itsenäinen tiedonhankinta on oleellinen osa oppimista. Silloin oppimistehtävät on mahdollista tehdä monipuolisesti hyödyntäen eri lähteistä hankittua tietoa. Lisäksi tiedon hankinnassa saa paljon myös muuta hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa ikään kuin oheistuotteena.

Aikuisopiskelijana avoimen yliopiston opinnoissa

Avoimen yliopiston opinnot perustuvat omaan haluun oppia, ja luonnollisesti vastuu opiskelujen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Tätä vastuuta ei tarvitse kuitenkaan pelätä, koska opiskelijana olen aina saanut apua ongelmiini ja tukea opiskeluuni joko opintojaksojen opettajilta tai kesäyliopiston ammattitaitoiselta ja auttavalta henkilökunnalta.  Lisäksi opiskelu tuo paljon uusia ihania ystäviä. Oppiminen on siis koko elämänikäinen prosessi ja yhtenä itselleni tärkeänä tavoitteenani on ollut osoittaa lapsilleni opiskelemisen hyödyllisyys ja se, että opiskeleminen voi olla myös mukavaa ja nautittavaa ihanassa ilmapiirissä. Suosittelen opiskelun aloittamista lämpimästi kaikille! Siispä… kohti uusia opintoja.

Innostavin opintoterveisin,

Marja


Opiskelija Marja Ruhanen
Marja Ruhanen

P.S. Mikkelin kesäyliopistossa alkamassa Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op seuraavan kerran keväällä 2022. 
tiistai 6. huhtikuuta 2021


Kesäyliopisto Saimaan sylissä (3/3) - kohti tunnetumpaa ja kirkkaampaa brändiä
Tämä blogiteksti on viimeinen osa palvelumuotoilun aikuisopiskelijoiden Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla kirjoittamaa blogisarjaa, jossa on käsitelty brändin merkitystä ja analysoitu kesäyliopiston brändin nykytilaa. Tässä blogissa avataan opiskelijoiden oppimistehtävänä syntyneet kehittämisehdotukset Mikkelin kesäyliopiston brändin kirkastamiseksi. Brändin analysoinnin lähtökohdaksi valittiin "tunnettuusongelma" - Mikkelin kesäyliopistoa ei tunneta kovin hyvin Mikkelissä, ei Etelä-Savossa, eikä muualla Suomessa. Kehittämisehdotukset nostettiin brändin identiteetin osa-alueiden kautta, jota hyödynnettiin myös kesäyliopiston brändin analysoinnissa edellisessä blogikirjoituksessa.


Brändin identiteetin osa-alueet: Kamilan (2021)
sovellus Laaksonen &Rainisto.

Osaaminen asuu Mikkelissä - ydinviestin kautta brändin kirkastamiseen


Kesäyliopiston verkkosivuilta löytyvät viestit "Ota oppi" ja "Tieto vie uuteen" voisivat erottua selkeämmin opiskelijan näkökulmasta ajatellen. Kesäyliopiston ydinviesti, arvolupaus, saisi nousta voimallisemmin verkkosivuilla. Opintovaihtoehtoja etsivä löytää kyllä verkkosivuilta selkeästi tiedot erilaisista opintomahdollisuuksista. Etusivulla voisi silti kertoa selkeämmin, että opintoja on ympäri vuoden. Pääviesti, erilaisia koulutuksia ja opintoja kaikille, tulee hyvin esiin. Eri kohderyhmille suunnatut opinnot voisivat kuitenkin erottua paremmin toisistaan, jotta itseä kiinnostavat opinnot olisi vieläkin helpompi löytää. Mielikuvaa koulutusten korkeatasoisuudesta voisi vahvistaa esimerkiksi nostamalla opettajia enemmän esille kuvin ja mahdollisesti heidän kotisivujensa linkkien kautta. Moni opiskelija saattaa valita opinnot kouluttajan perusteella.

Mikkelin kesäyliopiston teemaksi sopisi historian hengessä “Osaamisen Päämaja” -slogan. Slogan kuvastaisi paitsi Mikkelin keskeistä sijaintia Suomessa, myös laajaa avoimen yliopiston yli 40 oppiainetta sisältävää ympärivuotista opetustarjontaa. Mikkelin kesäyliopisto houkuttelee opiskelijoita laajalla koulutustarjonnalla, mikä tuleekin hyvin esiin kesäyliopiston verkkosivuilla. Kesäyliopiston mainetta ja houkuttelevuutta voisi kirkastaa tuomalla esiin ydinviestissä keihäänkärkinä huipputasoiset opintokokonaisuudet. Näiden tuominen esiin ydinviestinä voisi tuoda lisää tunnettuutta ja opiskeluhalukkuutta juuri Mikkelin kesäyliopistossa.

Kesäyliopisto voisi profiloitua etäopintomahdollisuuksia tarjoavana yliopistotasoisena oppilaitoksena, jossa hybridimuotoinen opiskelu on mahdollisuus ja uusi normaali. Sloganin vahvistamiseen sopisi “Osaaminen asuu Mikkelissä”.

Jos Mikkelin kesäyliopisto haluaa puhutella aikaisempaa laajemmin muitakin kohderyhmiä, kuin korkeakoulutettuja, ydinviestin muotoilun olisi hyvä tukea näiden kohderyhmän arvoja ja arvostuksia. Kesäyliopiston profiilissa tulee jo nyt monelta osin ilmi, miten kesäyliopisto toimii, mitkä ovat sen tavoitteet, ja mitä arvoa se tuo opiskelijalle. Potentiaaliset kesäyliopisto-opiskelijat voisi tavoittaa vielä paremmin hyödyntämällä mainonnassa edistynyttä analytiikkaa.


Paikkariippumattomasti ympäri vuoden


Mikkelin kesäyliopisto on ainut oppilaitos, joka tarjoaa avoimia yliopisto-opintoja Mikkelissä. Yliopisto-opinnot monelta eri tieteenalalta tavoittavat maakunnan asukkaan lähellä omaa asuinpaikkaa. Toisin kuin verkkosivuilta saattaa tällä hetkellä tulkita, opiskelijan ei tarvitse kuitenkaan olla eteläsavolainen opiskellakseen Mikkelin kesäyliopistossa. Oppilaitoksessa voi opiskella paikkariippumattomasti laajojen etäopiskelumahdollisuuksien ansiosta. Tämä olisi hyvä huomioida viestinnässä.

Kesäyliopisto profiloituu helposti tahtomattaan ja lainsäädännön vaikutuksesta kesällä toimivaksi organisaatioksi. Haaste on yhteinen kaikille kesäyliopistolle. Huolimatta vuodenaikaviittauksesta, kesäyliopistossa on kuitenkin mahdollista opiskella ympäri vuoden. Ydinviestissä tämän olisi hyvä korostua.

Osaamisen päämaja – erottautumisella ja visuaalisuudella parempaan profiloitumiseen


Opiskelijatarinoilla voisi erottautua muista oppilaitoksista. Markkinoinnissa voisi tuoda esille enemmän opiskelijakokemuksia ja tarinoita opettajien ympäriltä. Moni valitsee nykyään koulutuspaikat itseään kiinnostavan opettajan mukaan ja näin myös opettajan omalla brändillä on suuri merkitys.

Markkinoinnissa paikallisuutta ja savolaisuutta kannattaa tuoda esille vaikkapa maantiedon opinnoissa, jossa voisi keskittyä esimerkiksi Saimaan Geoparkin geologiaan ja tehdä opintoretkiä kohteisiin teoriaopintojen ohessa - kun lähiopinnot ovat taas joskus mahdollisia.

Visuaalisen ilmeen tulee tukea kaikkea markkinointiviestintää (Pohjola 2019, 109). Kesäyliopiston tulisikin hyödyntää kaikissa kanavissaan graafisessa ohjeistuksessa määriteltyä värimaailmaa, fontteja ja kuvamaailmaa. Kuvien laadukkuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös sosiaalisen median palveluissa. Viestintää tekevien pitää aidosti omaksua brändin tyyli. Käytännössä tavoitetta voitaisiin edistää järjestämällä viestintää tekeville työpajatyöskentelyä, jossa kehitettäisiin kesäyliopiston graafisen ohjeistuksen perusteella kuvamaailmaa ja valmiita sosiaaliseen mediaan soveltuvia pohjia, joita olisi päivittäisessä viestinnässä helppo hyödyntää. Kesäyliopiston tulisi huomioida eri viestintäkanavien erilaiset vaatimukset. Tämä vaatii resursseja, mutta esimerkiksi etukäteen luotujen pohjien avulla visuaalinen viestintä olisi laadukkaampaa sosiaalisessa mediassa.


Yliopisto yksillä, kesäyliopisto kaikilla - mahdollisuuksia ympäri vuoden


Brändi ja visuaalisuus -opintojakso osana palvelumuotoilun perusopintoja on avannut allekirjoittaneen silmät, korvat ja ajattelun tarkastelemaan kesäyliopiston toimintaa aivan uudesta näkökulmasta. Ennen opintoja en ollut edes osannut ajatella kesäyliopiston toimintaa brändityön näkökulmasta.

Juha Pohjola (2019) tiivistää brändin suhteen imagoon ja maineeseen hienosti: ”yrityksen toiminta on tärkeämpää kuin imago: brändiä, imagoa tai mainetta ei voi olla ilman tunnettuutta, ja näiden kolmen rakentamisella pyritään luomaan yrityksen tai tuotteen kannalta edullisin mielikuva.” Kesäyliopistossa olemme keskittyneet pääasiassa toimintaan – tuottamaan vapaata sivistystyötä, kaikille avoimia oppimisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Välineinä sivistykseen on ollut ja tulee olemaan avoin yliopisto-opetus ja muu korkeakoulutasoinen koulutus ympäri vuoden.

Kesäyliopistossa on jo tartuttu brändityöhön tunnettuuden lisäämiseksi, jotta yhä useampi löytäisi kesäyliopiston varteenotettavana vaihtoehtona oman osaamisen kehittämiselle. Brändin täytyy rakentua yrityksen arvoista, strategiasta, perustehtävästä ja yrityksen visiosta. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka on ulotuttava ihan jokaiselle toiminnan osa-alueelle. Se on systemaattista työtä tunnettuuden, profiloitumisen ja erottautumisen eteen. Mikkelin kesäyliopisto kiittää ja kumartaa Brändi ja visuaalisuus -opintojakson opiskelijoita Tuulaa, Marikaa, Heidiä, Saria ja Jiriä kehittämisideoista brändin kirkastamiseksi. Osa kehittämisajatuksista toteutetaan takuuvarmasti, ja osa kehittämisideoista jätetään hautumaan ja odottamaan kesäyliopiston strategian päivittämistä.

Brändin kirkastamisessa on työsarkaa - rehtori joukkoineen on jo käärinyt hihat, laittanut brändirukkaset käteen ja tarttunut brändityöhön, edeten alkuun pienin askelin. Kesäyliopiston tunnettuuden vahvistamisen olemme aloittaneet vahvistamalla markkinointiosaamista. Etsimme meille uutta työkaveria, jonka pääasiallinen tehtävä on markkinoida ja viestiä kesäyliopistosta ja sen koulutuksista eri kanavissa.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on hieman isompiakin askeleita luvassa. Niistä sitten enemmän myöhemmissä blogikirjoituksissa.Palvelumuotoiluterveisin

Anne
kesäyliopiston rehtori ja palvelumuotoilun opiskelija

maanantai 29. maaliskuuta 2021

Kesäyliopisto Saimaan sylissä (2/3)

- kesäyliopiston brändin analysointia
Tämä blogiteksti on syntynyt palvelumuotoilun opintojen aikuisopiskelijoiden ryhmätyönä Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla. Tämä blogi on toinen osa blogikirjoitusten sarjaa, jossa analysoimme kesäyliopiston brändiä. Viikko sitten ilmestyneessä blogisarjan ensimmäisessä osassa avasimme tietoperustaa, jonka valossa analysoimme kesäyliopiston brändiä.

Blogisarja kertoo myös osaamisen laajentamisesta ja syventämisestä avoimien yliopisto-opintojen avulla. Blogisarja on esimerkki, millaista avoimien yliopisto-opintojen opiskelu oman työn ohella voi olla. Opiskelijoiden tavoitteena Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla oli täydentää, syventää ja laajentaa osaamistaan brändityössä. Useimmat opiskelijat hyödyntävät oppimaansa suoraan omassa työssään. Mikkelin kesäyliopistossa hyödynnetään brändityössä tämän blogikirjoitussarja kautta saatuja kehittämisehdotuksia.

Analysoimme kesäyliopiston brändiä verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Brändin analysoinnin lähtökohdaksi valittiin "tunnettuusongelma" - Mikkelin kesäyliopistoa ei tunneta kovin hyvin Mikkelissä, ei Etelä-Savossa, eikä muualla Suomessa.  

Kesäyliopiston brändin analyysissä hyödynsimme brändin identiteetin osa-alueita. Tarkastelimme kesäyliopiston brändiä ydinviestin ja profiloitumisen kautta. Lisäksi analysoimme, miten kesäyliopisto erottautuu markkinoilla muista vastaavanlaisia palveluja tuottavista organisaatioista, sekä miten ja mitä kesäyliopisto viestii visuaalisuudellaan.


Brändin identiteetin osa-alueet: Kamilan
(2021) sovellus Laaksonen & Rainisto. 


Asuuko osaaminen Mikkelissä? - ydinviestin kautta brändin kirkastamiseen


Tällä hetkellä Mikkelin kesäyliopiston slogan on “Ota oppi” ja sitä tuetaan toisella sloganilla “Tieto vie uuteen”. Opiskelijan näkökulmasta nämä voisivat erottua selkeämmin. Opintovaihtoehtoja etsivä löytää verkkosivujen etusivulta selkeästi tiedot erilaisista opintomahdollisuuksista. Pääviesti - erilaisia koulutuksia ja opintoja kaikille - tulee hyvin esiin. 


Ydinviestin tulee kuvata sitä arvoa, jonka se lupaa tuottaa asiakkaalle. Ydinviestin tulee myös tukea myös kohderyhmän arvoja ja arvostuksia. Tällä hetkellä kesäyliopiston tyypillinen opiskelija on keski-ikäinen, korkeasti koulutettu nainen. Mikkelin kesäyliopisto houkuttelee opiskelijoita laajalla koulutustarjonnalla, mikä tuleekin hyvin esiin kesäyliopiston verkkosivuilla.

Kesäyliopiston profiilissa tulee jo nyt monelta osin ilmi, miten kesäyliopisto toimii, mitkä ovat sen tavoitteet ja mitä arvoa se tuo opiskelijalle.


Ennen koronaa opetus oli pääasiassa lähiopetusta.


Ympäri vuoden paikkariippumattomasti - profiloituminen


Mikkelin kesäyliopiston profiloitumista on hyvä tarkastella palvelumuotoilun hengessä käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Kesäyliopiston verkkosivujen mukaan oppilaitos profiloituu modernina juuri strategiansa uudistaneena kesäyliopistona. Näin ollen opiskelija voi olla vakuuttunut, että kesäyliopiston tarjonta on ajantasaista ja ajan hermolla olevaa. Opintoja on kaikenikäisille ja eri taustoista tuleville: opintomahdollisuuksia on niin lukiolaisille kuin myös ikääntyneille.

Verkkosivujen etusivulla on tietoa koulutustarjonnasta sloganilla ”Tieto vie uuteen”. Etusivulla käyttäjälähtöisyyttä tavoitellaan ”Just sulle” -kohdassa, jossa käyttäjälle avautuu tietoa mm. ajankohtaisista opinnoista. Kesäyliopiston pyrkimystä tavoittaa käyttäjä kuvastaa myös sen näkyvyys sosiaalisessa mediassa: kesäyliopisto on läsnä Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.

Kesäyliopisto tarjoaa ainoana oppilaitoksena avoimia yliopisto-opintoja Mikkelissä. Kesäyliopisto haluaan verkkosivujen mukaan profiloitua jatkuvan oppimisen ja sivistyksellisen tasa-arvon vahvistajana Etelä-Savossa. Yliopisto-opinnot monelta eri tieteenalalta tavoittavat maakunnan asukkaan lähellä omaa asuinpaikkaa. Toisin kuin verkkosivuilta saattaa tällä hetkellä tulkita, opiskelijan ei tarvitse kuitenkaan olla eteläsavolainen opiskellakseen Mikkelin kesäyliopistossa. Oppilaitoksessa voi opiskella paikkariippumattomasti laajojen etäopiskelumahdollisuuksien ansiosta. 

Kesäyliopisto nimenä saattaa luoda mielikuvan, että opiskelu on mahdollista vain kesäisin. Kesäyliopisto näyttäisi profiloituvan siis tahtomattaan ja lainsäädännön vaikutuksesta kesällä toimivaksi organisaatioksi. Haaste on yhteinen kaikille kesäyliopistolle. Huolimatta vuodenaikaviittauksesta, kesäyliopistossa on kuitenkin mahdollista opiskella ympäri vuoden. Kesällä opintotarjontaa ei Mikkelissä oikeastaan tarjolla olekaan. 


Tunnettuutta
banderollikampanjalla
Mikkelin kävelykadulla


Erottautuminen ja visuaalisuus kesäyliopiston brändin osatekijöinä


Kesäyliopistoja on Suomessa 18 kappaletta ja itäisessä Suomessa useampikin, ja koska opiskelijamäärät ovat pieniä, on yhteistyölle tarvetta. Palvelumuotoilun perusopinnot toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa ja opiskelijoita oli myös pääkaupunkiseudulta saakka - usein kuitenkin opiskelijoilla on jokin side vaikkapa Saimaan alueeseen. 

Nykyään opiskelu on mahdollista mistä päin vain, sillä opinnot ovat etänä eri etätyökaluja hyödyntäen. Miten sitten erottua muista kesäyliopistosta, koska kaikki tarjoavat opintoja etänä?  Mikkelin kesäyliopiston koulutusvalikoima on laadukas ja monipuolinen ja opettajat ovat korkeasti kouluttautuneita.

Mikkelin kesäyliopiston strategian mukaan sen tärkein tehtävä on mahdollistaa jatkuva oppiminen ja turvata sivistyksellisen tasa-arvon toteutuminen. Tähän kesäyliopisto pyrkii järjestämällä monipuolisesti avoimia yliopisto-opintoja ja korkeakoulutasoisia täydennyskoulutuksia, koska Etelä-Savossa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Työ nojaa neljään keskeiseen arvoon, jotka ohjaavat toimintaa ja valintoja. Näitä arvoja ovat joustavuus, uudistuvuus, sivistys ja tasokkuus. 

Tavoite järjestää monipuolisia avoimia yliopisto-opintoja juuri eteläsavolaisille ei ole tunnistettavissa Mikkelin kesäyliopiston ulkoasusta. Kotisivujen perusteella syntyy pikemminkin mielikuva, että kesäyliopisto on suunnattu mikkeliläisille, ei erityisesti maakunnan asukkaille. Tämä näkyy yliopiston logossa, jossa tunnistettava keskeinen elementti on M-kirjain. Nimeä ”Mikkeli” on kuitenkin haluttu häivyttää käyttämällä fontissa muita kapeampaa leikkausta. 


Kesäyliopiston graafisen ilmeen kantava värimaailma koostuu logossa esiintyvistä tumman sinisestä, vihreästä ja keltaisesta. Erityisesti esitteissä korostuvina sininen ja keltainen liittävät mielikuvat paikallisen Liiga-joukkueen Jukureiden kautta juuri Mikkeliin. Kotisivuilla tukiväreinä hyödynnetään näiden lisäksi vaaleanpunaista ja vaaleansinistä. Tämä tekee värimaailmasta hieman rönsyilevän ja sekavan ja heikentää strategista arvoa tasokkuudesta.


Strateginen tavoite korkeatasoisista yliopisto-opinnoista on pyritty mielestäni tuomaan esiin lihavoimalla logossa sanaa yliopisto. Mielikuvaa yliopisto-opintojen kansainvälisestä ja korkeatasoisesta opetuksesta on tuotu hyödyntämällä valokuvissa karttapalloa. 

Visuaalisen ilmeen tulee tukea kaikkea markkinointiviestintää (Pohjola 2019, 109). Katsaus Mikkelin kesäyliopiston sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram ja LinkedIn) osoittaa kuitenkin kanavien välisen johdonmukaisuuden puutteen.


Yrityksen tulee olla tunnistettava kaikissa tilanteissa ja erottauduttava kilpailijoistaan. Tunnistettavuutta voidaan lisätä persoonallisuudella ja autenttisuudella. (Pohjola 2019, 109.) Kesäyliopisto on rakentanut autenttisuuttaan mukavasti toistaen valokuvamaailmassaan nuorekkaita tennareita ”jotka kuljettavat” opiskelijaa globaalin yliopistomaailman syövereihin ikää katsomatta. Nämä tukevat mielikuvaa strategisista arvoista. Huomion kotisivuilla käytetyissä keskeisissä valokuvaelementeissä varastaa kuitenkin kuvien heikohko laatu ja tennareiden ”likainen väri”. Kuvamaailman suunnittelemattomuuden puute on havaittavissa myös sosiaalisen median palveluissa. Kesäyliopiston kotisivut mukautuvat helposti eri päätelaitteille. Sosiaalisen median puolella viestintää rajoittaa erityisesti kuvien vakioitu koko.Mikkelin kesäyliopisto kiittää ja kumartaa Brändi ja visuaalisuus -opintojakson opiskelijoita Tuulaa, Marikaa, Heidiä, Saria ja Jiriä tarkasta kesäyliopiston brändin analysoinnista.


Blogisarjan viimeinen osa julkaistaan 6.4. Blogissa kerromme kehittämisehdotukset kesäyliopiston brändin kirkastamiseksi. Pysytekään lukuetäisyydellä!


Palvelumuotoiluterveisin

Anne

Kesäyliopiston rehtori ja palvelumuotoilun opiskelijamaanantai 22. maaliskuuta 2021
Kesäyliopisto Saimaan sylissä (1/3) -
kohti brändin kirkastamista

Tämä blogiteksti on syntynyt Palvelumuotoilun opintojen aikuisopiskelijoiden ryhmätyönä Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla. Viikon välein ilmestyvässä blogikirjoitusten sarjassa kerromme, mitä opimme brändityöstä ja millaiseen tietoperustaan peilaamme oppimistehtävässämme kesäyliopiston brändin analyysiä ja brändin kirkastamista.

Blogisarja kertoo myös osaamisen laajentamisesta ja syventämisestä avoimien yliopisto-opintojen avulla. Blogisarja on esimerkki, millaista avoimien yliopisto-opintojen opiskelu oman työn ohella voi olla. Opiskelijoiden tavoitteena Brändi ja visuaalisuus -opintojaksolla oli täydentää, syventää ja laajentaa osaamistaan brändityössä. Useimmat opiskelijat hyödyntävät oppimaansa suoraan omassa työssään. Mikkelin kesäyliopistossa hyödynnetään brändityössä tämän blogikirjoitussarja kautta saatuja kehittämisehdotuksia.

Ryhmämme valitsi tarkastelun kohteeksi Mikkelin kesäyliopiston brändin, koska tehtävän kautta oli aidosti mahdollista päästä kehittämään kesäyliopiston brändiä ja kaikilla oli jo valmiiksi kosketuspinta kesäyliopistoon Palvelumuotoilun opintojen kautta. Palvelumuotoiluun oleellisesti sisältyvä käyttäjälähtöisyys oli mukana tehtävässä automaattisesti.

Analysoimme kesäyliopiston brändiä verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Brändin analysoinnin lähtökohdaksi valittiin "tunnettuusongelma" - Mikkelin kesäyliopistoa ei tunneta kovin hyvin Mikkelissä, ei Etelä-Savossa, eikä muualla Suomessa.  


Brändiarvon osa-alueet: Kamilan (2021)
sovellus Laaksonen & Rainisto. 


Opimme teoriaopinnoissa, että brändin arvo koostuu organisaation tunnettuudesta, siihen liittyvistä mielikuvista, palvelun koetusta laadusta ja asiakkaiden uskollisuudesta. Brändi voidaan määritellä monella tavalla. Opintojaksolla brändi määriteltiin yrityksen asemaksi ja sen tavoitemielikuvaksi markkinoilla. Brändi myös viestii, miten yritys haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi. Brändin pitäisi aina perustua yrityksen näkemyksille ja arvoille. Brändi toteutuu henkilöstön toimintatapoina, tuotteina ja palveluina, hinnoitteluna, viesteinä, muotoiluna ja ilmeenä. (Kamila, 2021.)


Visuaalisuus on osa brändin ulkoasua. Visuaalisuudella voidaan herättää tunteita ja ohjata asiakaskokemusta. Erityisen suuri merkitys visuaalisuudella on asiakassuhteen alkuvaiheessa ja toimialoilla, joilla tuotteet ovat samanlaisia. Visuaalinen identiteetti kattaa kaiken, mikä yrityksestä tai tuotteesta on silmin havaittavaa. Sen tavoitteena on välittää haluttua mielikuvaa. (Pohjola 2019, 15–18.) Tässä tehtävässä voidaan onnistua luonnollisesti eri tavoin. Visuaalisuuden kokemus on myös aina subjektiivinen. Pohjola (2019) lähestyy visuaalisen ilmeen arviointia viidestä eri näkökulmasta: 1) strategiset vaatimukset, 2) muun viestinnän tuki, 3) visuaaliseen muotoon liittyvät vaatimukset, 4) käytettävyys ja 5) visuaalinen laatu.


Visuaalisen identiteetin tärkein strateginen tehtävä on viestiä brändin haluttua positiota ja erottaa se kilpailijoista (Pohjola 2019, 108). Yrityksen tarina on myös osa brändiä. Hyvin kerrottu tarina herättää mielenkiinnon ja kertoo mistä yrityksen toiminnassa on kyse, se tiivistää yrityksen historia, nykyhetken ja tulevaisuuden.


Tunnettuutta
banderollikampanjalla
Mikkelin kävelykadullaTarina brändin vahvistajana - Mikkelin kesäyliopiston alkupiste 

Millaisiin tarpeisiin kesäyliopistot ovat syntyneet? Ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin jo vuonna 1912 Jyväskylään vauhdittamaan suomenkielisten ylioppilaiden yliopisto-opintoja. Suomen ainoa yliopisto Helsingissä oli tuolloin ruotsinkielinen. Kesäyliopistossa opiskeltiin kesälukukauden aikana suomen kielellä ja vauhditettiin yliopisto-opintojen etenemistä. Sittemmin kesäyliopistoja on perustettu Suomeen parikymmentä. Kesäyliopistojen toimintaa määrittelee laki vapaasta sivistystyöstä, jonka mukaan kesäyliopistot ovat alueellisia koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuu avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen. Toiminnassa on otettava huomioon korkeakoulutettu väestö.

Mikkelin kesäyliopisto aloitti toimintansa vuonna 1971. Oppilaitos, ensimmäiseltä nimeltään Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu, perustettiin monen muun kesäyliopiston tavoin vauhdittamaan kauan kytenyttä haavetta saada maakuntaan oma yliopisto. 1960-luvun lopulla käytiin kiivasta taistelua maakuntien kesken oman yliopiston saamisesta. Siitä asti, jo 50 vuotta, Mikkelin kesäyliopistossa on opiskeltu avoimia yliopisto-opintoja. Nykyisellään toiminta on ympärivuotista ja tarjolla on noin 40 oppiainetta kuudesta eri yliopistosta. Vuosittain kesäyliopistossa opiskelee 2500–3700 opiskelijaa joko avoimia yliopisto-opintoja, työelämälähtöisiä täydennyskoulutuksia tai muita sivistäviä opintoja ja luentoja. 

Yksi esimerkki monipuolisesta opintotarjonnasta on Palvelumuotoilun perusopinnot, jonka oppimistehtävänä syntyi tämä moniääninen usean kirjoittajan blogikirjoitusten sarja.


Seuraavassa blogikirjoituksissa analysoimme Mikkelin kesäyliopiston brändiä oppimamme teoria tiedonperusteella. Tarkastelemme kesäyliopiston ydinviestiä ja erottautumista, pohdimme, miten kesäyliopisto profiloituu oppilaitoksena ja millainen on kesäyliopiston ulkoasu.  Seuraava blogikirjoitus Kesäyliopisto Saimaan sylissä (2/3) - brändin analysointia ilmestyy viikon päästä 29.3.2021. Samalla päivämäärällä 50-vuotta sitten julkaistiin muuten kesäyliopiston ensimmäinen kurssiohjelma.  


Mikkelin kesäyliopisto kiittää ja kumartaa Brändi ja visuaalisuus -opintojakson opiskelijoita Tuulaa, Marikaa, Heidiä, Saria ja Jiriä yhteisestä teoriaan perehtymisestä brändityön perustaksi. Yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen opiskelu onnistui erinomaisesti myös verkossa.

Palvelumuotoiluterveisin

Anne, kesäyliopiston rehtori ja palvelumuotoilun opiskelija  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...