maanantai 9. elokuuta 2021

 


Älyä väylä!
Yliopisto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta


Väyläopinnoista (tai avoimen yliopiston väylästä) puhutaan paljon, mutta käsitteenä se voi olla monelle edelleen epäselvä. Mitä ’väylällä’ oikein tarkoitetaan? Lyhykäisyydessään väyläopinnoiksi kutsutaan sellaisia opintoja, joiden suorittamisen jälkeen voit hakea yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon! Toisin sanoen osoitat hakukelpoisuutesi yliopisto-opiskelijaksi suorittamalla tietyn, hakukriteereissä mainitun opintopistemäärän avoimen yliopiston opintoja.

Avoimessa yliopistossa jo suorittamasi opinnot kuuluvat myös osana tulevaan tutkintoosi (ovat tutkinnon osia), joten suoritetut opintopisteet myös nopeuttavat valmistumistasi! Avoimen yliopiston opinnot ovat siis samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijana suorittaisit yliopistossa – nyt vain teet niitä etukäteen!

Väyläopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat oppiaineesta ja yliopistosta riippuen. Toisinaan väyläopintoja suoritettaessa tulee panostaa myös arvosanaan eli suorittaa opinnot mahdollisimman hyvin (esim. hakukelpoisuus saavutetaan arvosanalla 3/5). Myös väyläopinnoilla sisään otettujen opiskelijoiden määrä voi olla rajattu tai väyläopinnot voivat antaa hakukelpoisuuden vain tiettyyn yliopistoon. Opintopolku.fi -sivusto onkin tärkeä hakuinformaation antaja! Hakukohteen tietojen lisäksi Opintopolusta löydät Hakeminen-välilehdeltä avoimen yliopiston valintaperusteet ja hakukelpoisuuteen liittyvät vaatimukset. Sieltä kannattaa aina tarkistaa ajantasaiset tiedot itseään kiinnostavista hakukohteista sekä niihin liittyvistä hakukriteereistä (kuten mm. avoimen väylään liittyvät opinnot ja vaadittavat opintopistemäärät).

Mikkelin kesäyliopistossa voit suorittaa väyläopintoja (joko kokonaan tai lähes kokonaan) viidessätoista eri oppiaineessa! Jos esim. kauppatieteiden opiskelu kiinnostaa, voit suorittaa kauppatieteen väyläopintoja tekemällä Kauppatieteen perusopinnot 30 op ja jatkamalla väylävaatimuksiin kuuluvilla yksittäisillä Markkinoinnin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan jaksoilla. Myös oikeustieteistä löydät meiltä avoimen väyläopintoja. Suorittamalla Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op voit hakeutua yliopistoon avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan sen sijaan tulevan pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op eli yhteensä 60 op. Näitä pääaineen perusopintoja meiltä löytyy Finanssioikeus, Hallinto-oikeus sekä Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus. Uutena meiltä löytyvät nyt myös väyläopinnot varhaiskasvatukseen! Suorittamalla varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen.

Tutkintotavoitteisen opiskelun voit aloittaa – ja se kannattaakin aloittaa - Mikkelin kesäyliopistossa jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet ja haaveilet opiskelusta yliopistossa!

Tästä  löydät Mikkelin kesäyliopistossa tarjolla olevat väyläopinnot.


Väyläopintoterveisin,
Tiina 


  Usein kysytyt kysymykset Avoimen yliopiston opinnoista Mitä ovat avoimet yliopisto-opinnot? Avoimen yliopiston opinnot ovat nimensä mu...